KONSERWACJE, GWARANCJE, SERWIS
 
KONSERWACJE
Firma oferuje wykonawstwo oraz konserwację instalacji wykonanych systemów zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami Inwestora. Oferujemy objęcie konserwacją instalacji wykonanych przez inne Firmy.

GWARANCJE, SERWIS
We wszystkich oferowanych instalacjach stosujemy urządzenia renomowanych producentów odpowiednie do realizowanych funkcji i stosownie do wymagań Inwestora. Na wykonane instalacje i usługi udzielamy gwarancji 24 miesięcy, gwarancje na urządzenia są równe gwarancjom producentów i dystrybutorów i często wynoszą 36 miesięcy.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Firma prowadzi działalność na terenie Centralnej Polski oraz Śląska. Posiada stałych przedstawicieli w Warszawie, Łodzi, Bielsku Białej, Katowicach i Myszkowie. Czas reakcji serwisu jest dostosowany do wymagań Inwestora. Istnieje możliwość wykonywania działalności w innych częściach Kraju. Terminy realizacji dostosowujemy do wymagań Inwestora i zgodnie z harmonogramami wykonawczymi.
KONCESJA, UPRAWNIENIA
 
Firma posiada koncesję MSWiA nr L-0199/02. Pracownicy Firmy ALARMTON Sp. z o. o. posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie uprawnienia (licencje pracowników zabezpieczenia technicznego).

Informacje na temat wydawanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem www.mswia.gov.pl lub na stronie internetowej Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA pod hasłem waii@dzik.mswia.gov.pl .

powrót do góry

     Alarmtom | 2004